Bibliografie NL

Publicaties over het Ursulineninstituut

-, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 13n4 : Provincie Antwerpen arrondissement Mechelen kantons Duffel Heist-op-den-Berg, Turnhout, Brepols, 1997, p. 178-187.

 

-, De Ursulinen van Gethsemani 1841-1941. Gethsemani 1841-1941 na honderd jaar gebed en arbeid, O.-L.-V.-Waver, eigen beheer, 1941.

 

-, De Ursulinen van O.-L.-V.-Waver in de missie. 1831-1981. De Ursulinen van O.-L.-V.-Waver 50 jaar in de missie. 14 september 1981, O.-L.-V.-Waver, eigen beheer, 1981.

 

-, Pensionnat et Ecole normale des Religieuses Ursulines de Wavre Notre Dame. Rapport de l'Année scolaire 1908 1909, O.-L.-V.-Waver, eigen beheer, 88 p.

 

- Nos Annales, jg. 1, 1909-1910 -, oud-leerlingenblad onder verschillende titels voortgezet tot 1974; vanaf 1972-73 beschikken de verschillende afdelingen over een eigen oud-leerlingenblad onder verschillende titels.

 

Mario Baeck, ‘Gethsemani 1841-1991. Het Instituut der Religieuzen Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver’, in: M&L Monumenten en landschappen: tweemaandelijks tijdschrift, jrg. 10, 1991, nr. 6, p. 21-44.

 

Mario Baeck, Gethsemani 1841-1991 : historische kroniek van het Instituut der Religieuzen Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, O.-L.-V.-Waver, 1991, (Mededelingen van het Jozef van Rompay-Davidsfonds-genootschap vzw, III).

 

Mario Baeck, De wintertuin van het Instituut der Religieuzen Ursulinen te O.-L.-V.-Waver, O.-L.-V.-Waver, Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw, 1993, 64 p. (Mededelingen V).

 

Mario Baeck, De vzw Wintertuin en het Instituut van de Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, O.-L.-V.-Waver, Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw, 1999, 80 p. (Mededelingen X).

 

Mario Baeck, ‘Naar een nieuwe toekomst voor bijzonder religieus erfgoed. De vzw Wintertuin O.-L.-V.-Waver en het Instituut van de Ursulinen’, in: VCM contact. Contactforum voor Erfgoedverenigingen, jrg. 14, nr. 54, oktober-december 2007, p. 21-26.

 

Mario Baeck, 'Katholieke moderniteit rond 1900. De ursulinenkloosters van Tildonk, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Overpelt', in: Erfwoord driemaandelijks tijdschrift Erfgoed Vlaanderen vzw, nr. 54 (mei-juni-juli 2009), p. 34-39.

 

Mario Baeck, ‘Sint-Katelijne-Waver, Instituut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De symboliek van de wintertuin’, in: Marjan Buyle e.a., De beeldentaal van symbolen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Monumenten en landschappen, 2000, p. 216-221 (M&L Cahier 7).

 

Mario Baeck, Een onderwijsomgeving met klasse. Het park en groendomein van het Instituut der Religieuzen Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, O.-L.-V.-Waver, Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw, 2011, 82 p. (Mededelingen XXIII).

 

Maurice Van de Putte (vertaling uit het Frans) & Mario Baeck (inleiding en toelichting), De oorlog is verklaard. De Eerste Wereldoorlog in de kronieken van de Ursulinen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, O.-L.-V.-Waver, Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw, 2014, 159 p. (Mededelingen XXVI)

 

Mario Baeck, "Alle kunst voert tot God. De architectuur van het Instituut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en de internationale beweging 'L'Art à l'école", in: Joep van Gennip, Vefie Poels & Marie-Antoinette Willemsen, Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2014, p. 177-196 (Metamorfosen. Studies in religieuze geschiedenis, XI)

 

M. Baeck, P. Jacops, L. Maes, e.a., Onze Dorpen en Velden in het begin van de 20e eeuw, Sint-Katelijne-Waver, Gemeentebestuur/Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw, 2004, p. 86-98 (Mededelingen XVI).

 

Mario Baeck, ‘Careels, Eduard (Edward), provinciaal architect’, in: Koninklijke Academiën van België, Nationaal Biografisch Woordenboek 19, Brussel, Paleis der Academiën, 2009, kol. 206-214.

 

Wendy Cornelis, Het Instituut der Religieuzen Ursulinen te O.-L.-V.-Waver : masterplan voor de delen in erfpacht van de vzw Wintertuin O.-L.-V.-Waver, Deurne-Antwerpen, Hogere Opleidingen voor Stedebouw, Monumentenzorg, Technologie & Economie van het Gemeenschapsonderwijs, diplomawerk MLZ 1997-1998.

 

Carine Dujardin, ‘Congregatie van de Zusters Ursulinen, Tildonk (1818-heden)’, in: ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online via http://www.odis.be].

 

Jacques Mombaerts, Wintertuin van de Ursulinenschool in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Verhandeling voorgedragen tot het bekomen van de graad van interieurontwerper, Brussel, Hoger Instituut Sint-Lukas, 1976-77.

 

Rutger Steenmeijer en Mario Baeck, ‘Het Instituut der Zusters ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver - het gebruik van kunstbeton’, gebracht op de studiedag Valorisatie en consolidatie van monumentale betonconstructies, Studiedag WTA Nederland-Vlaanderen, Turnhout, 21 april 2006.

 

Gerarda Steffens, Herinneringen aan de tijd van toen. O.-L.-V.-Waver 1927-1940, O.-L.-V.-Waver, eigen beheer, 1983.

 

Piet Swimberghe, met foto's van Gerald Dauphin, "De volmaakte kostschool" in: Weekend Knack, bijlage bij Knack nr 33 van 15-21 augustus 1990, p. 62-65.

 

Isabelle Toussaint, Wintertuin van het klooster Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (verhandeling 4de jaar binnenhuisarchitectuur), Gent, Hoger Instituut Sint-Lucas, 1981-82.

 

Jos Vandenbreeden, "Een straat volgens de regelen der kunst" in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, jrg 19, 1981, p. 83-120 m.n. pp. 102-106, 111 en 116.

 

Jos Vandenbreeden, Voorstel tot bescherming van: De Wintertuin. Klooster der Ursulinen, Bosstraat 9, O.-L.-Vrouw-Waver, opgemaakt door het Sint-Lukasarchief Brussel d.d. 06.01.1981.

 

Jos Vandenbreeden, "In de tijd dat de school een school was", in: Monumenten en landschappen, extra nummer, open monumentendag 1991, p. 58-59 ; ook als inleidende tekst bij de postkaartenreeks: "Instituut van de Ursulinen. De wintertuin", Brussel, Plaizier, 1991.

 

Paul Van Lindt, "Het 5000ste monument van Vlaanderen" in M&L, jrg. 13 (1994), nr. 5, september-oktober, Binnenkrant, p. 2-3.

 

Jozef van Rompay, Bijdrage tot de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver in het Land van Mechelen, Lier, Van In, 1970.

 

Inge Verbruggen, De school en het klooster van de Ursulinen van O.-L.-V.-Waver (1841-1914), Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis, licentieverhandeling 2000.

 

 

Ongepubliceerd materiaal

-, Kronijk van Gethsemani 1841-1914, ongepubliceerd typoscript, 87 p.

 

-, Chroniques de Gethsémani 1841-1970, ongepubliceerd typoscript, 8 delen, ca. 740 p.

 

 

 

Publicaties met afbeeldingen van de wintertuin

Lode Lambrechts, Glasramengids, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Gloed van glas' als bijlage bij de catalogus, Brussel, ASLK, 1986, p. 74-75.

 

Luc Engen (red.), Het glas in België van de oorsprong tot heden, s.l., Mercatorfonds, 1989, p. 343.

 

Françoise Dierkens-Aubry en Jos Vandenbreeden, Art Nouveau in België. Architectuur & interieurs, Tielt, Lannoo, 1991 met enkele prachtige foto's van de wintertuin door Christine Bastin en Jacques Evrard m.n. de volblad foto op de frontispice en op pagina's 152 tot 155.

 

Yvette Vanden Bemden e.a., Glas in lood, Brussel, Bestuur Monumenten en Landschappen, 1992, p. 130-132.

 

de prestigieuze meerdelige editie en het eendelige "Architectures 1880-1920. Images fin de siècle, s.l., Chêne, 1988, p. 58, met foto's Keiichi Tahara en tekst van Riichi Miyake.

 

Angelo Tondini, "Effetto serra. Il giardino d'inverno del convento di Nostra Signora di Wavre, costruito nel 1903 come parlatorio" in: Casa Vogue, marzo 1989, nr. 206, pp. 156-159.

 

Carolien De Bruijn & Ineke Schwartz, Langs Jugendstil en Art Deco. Architectuurroutes in Nederland en België, Utrecht/Antwerpen, Kosmos, 1992, p. 188.

 

Alcide Tressignies e.a., Arts décoratifs 1889-1914, Paris, Réunion des musées nationaux/Nuit et Jour, 1992, (BeauxArts, hors série)

 

Alain Gruber, L'art décoratif en Europe du néoclassicisme à l'art déco, Paris, Citadelles & Mazenod, 1994.

 

Frederik F. Barends, 'Een verborgen parel in België' in: Origine, kunst Interieur Antiek, 1994/95, nr. 6, p. 80-85.